Volume 11, Number 3:39-45;2020
International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics


Guorao Wu, Ting Yuan, He Zhu, Huilan Zhang, Jiakun Su, Lei Guo, Qing Zhou, Fei Xiong, Qilin Yu, Ping Yang, Shu Zhang, Biwen Mo, Jianping Zhao, Jibao Cai, Cong-Yi Wang: Chrysophanol protects human bronchial epithelial cells from cigarette smoke extract (CSE)-induced apoptosis. Int J Mol Epidemiol Genet 2020;11(3):39-45. (Full text, PDF).
IJMEG Copyright © 2010-present. All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711